POBEDIMO STRES NA POSLU

„Upravljati vremenom ne znači da treba raditi više i brže, već mudrije“ – anonimni autor

Živimo u vremenu sajber brzina, bolje je reći čak da jurimo kroz život pokušavajući da obavimo što više posla, ne ostavljajući dovoljno vremena za lične potrebe i interesovanja. Posao koji smo voleli sve manje pričinjava radost, a sve više se pretvara u nezadovoljstvo i nemerljivi pritisak da se što više rezultata donese u što manjoj jedinici vremena. Da ne pominjemo strah od gubitka posla sa svim pratećim posledicama, ako procenimo da za ovako zahtevnu trku možda i nismo spremni. Vreme je da preduhitrimo sindrom sagorevanja na poslu („Burnout“)! Dobra vest za nas i naše najdraže (koje najčešće pogađa kolateralna šteta ili dobrobit svih naših emocija) je da osećaj neprijatnosti pre odlaska i nakon povratka sa posla, možemo zameniti stanjem zadovoljstva i istinske harmonije.

Upoznajmo neprijatelja, da bismo ga pobedili

Uticaji na našu emotivnu reakciju i poslovnu efikasnost su brojni. Svi već umemo da prepoznamo oblast koja nas najviše boli. Ovog puta ćemo se pozabaviti  problemom hroničnog nedostatka vremena ili kratkih rokova.

Najveći pritisak u vezi nedostatka vremena nam pravi naš osećaj povodom toga, koji nekada vodi do grešaka, gubitka fokusa, a može preći i u stanje panike. Krivci za loš osećaj su i kradljivci vremena (stvari koje radimo, a koje dovode do smanjenja efikasnosti), perfekcija, odlaganje izvršenja zadataka, neprepoznavanje prioriteta, stihijski rad i dr.

Šta možemo da uradimo?

 • Donesimo i uskladimo individualni SMART cilj sa ciljevima firme (npr želim na vreme da izlazim sa posla, čime ću obezbediti bar sat vremena za sebe i prijatelje, tako da posao ne trpi, najkasnije od 01.01.2016.)
 • Planirajmo – preporuka je napraviti minimum dnevno i nedeljno planiranje i to 60% vremena bi trebalo da odvojimo na konkretne aktivnosti i zadatke, 20% za neočekivane (delegirane aktivnosti, prekidi) i 20% za ad-hoc aktivnosti (koordinacija, poteškoće u radu, kreativnost). Dnevne planove možemo uraditi na početku rada, tako što ćemo upisati planirane zadatke i aktivnosti i kasnije ih precrtavati jedan po jedan nakon realizacije
 • Postavimo prioritete – ovo je važan korak, ako je potrebno možemo zatražiti pomoć drugih. Najčešće se prioriteti prave po principu šeme hitno/bitno. Nešto složeniji je Wolterov metod postavljanja prioriteta, gde se u tabeli nalaze kolone: sve aktivnosti (jasne i merljive), rok, važnost, hitnost, posledice, prioritet (rangiranje od 1-3; 1 je manje važno/hitno, 2 je srednje važno/hitno i 3 je najvažnije/najhitnije)
 • Otkrijmo, osvestimo naš energetski i produktivni deo dana i odaberimo da bitne zadatke obavljamo u najproduktivnijem delu dana
 • Budimo realni u određivanju koliko vremena nam je potrebno po zadatku
 • Prihvatimo da nas perfekcionizam zadržava i da ne moramo sve da radimo savršeno (možemo uraditi tabelu sa tačnim podacima, ne moramo je bojiti i ulepšavati)
 • Ne dozvolimo da nas drugi izbacuju iz koloseka – ako smo za neplanirane aktivnosti odredili da ih radimo između 14-16h, onda ne treba prekidati tekući posao
 • Naučimo da na asertivni način kažemo NE, tj. da učtivo odbijemo zadatak za „odmah“, ali da navedemo na čemu već radimo i damo predlog kada bismo mogli novi zadatak da završimo
 • Mejlovi treba da budu kratki i jasni – 2-3 rečenice, najviše 3 pasusa (niko ne čita duge mejlove)
 • Organizujmo podatke tako što ćemo obezbediti arhiviranje po fajlovima i brzu pretragu po potrebi
 • Uvek se pripremimo za sastanak, a ako se sa nečim ne slažemo, obavezno treba da ponudimo rešenje

Dobra organizacija će nam omogućiti da planirane zadatke završimo na vreme, da povratimo narušeno samopouzdanje i zadovoljstvo, da se ne zadržavamo na poslu nakon radnog vremena, da obezbedimo vreme za lični život i porodicu ili prijatelje, za hobi. Sekundarna dobit je očuvanje zdravlja i ono najlepše – povratna reakcija okoline na naše zadovoljstvo i harmonizaciju odnosa.