PRIMENA COACHINGA U NASTAVI MATEMATIKE

U „Matematičkom koučingu“ učenik postaje aktivan učesnik svog učenja, uči da preuzima odgovornost za sopstveno učenje, a nastavnik, kao kouč, daje podršku i usmerava učenika ka njegovom razvoju.

Koncepcija učenja u matematičkom koučingu je sledeća:

učenici su subjekti sopstvenog procesa učenja; aktivno učestvovanje omogućuje trajno znanje i primenu veština; kod učenika razvijamo motivaciju za učenje i veštine učenja. Učenici sami upravljaju učenjem: učenici imaju cilj učenja;  pronalaze načine da najbolje uče; koriste znanja iz raznih izvora; povezuju informacije sa svojim iskustvom; uče u interakciji; sami vrednuju nivo naučenog.

coaching magazin

Uloga nastavnika u matematičkom koučingu je:

da  u toku grupnog rada pažljivo prati grupe koje rade i pruža pomoć kada je potrebno; više razgovara sa učenicima pojedinačno ili u malim grupama, nego frontalno; omogućava učenicima korišćenje različitih izvora znanja i informacija ( knjige, zbirke, Internet linkovi, pokazni materijali, praktični modeli ); koristi različite nastavne metode: saradničko, aktivno, zajedničko, problemsko, vršnjačko, istraživačko učenje u manjim grupama; manje kritikuje, više podstiče; daje učenicima mogućnost izbora; svojim učenicima otvara problem i pitanja; usmerava učenike da na ova pitanja traže i nalaze odgovore; dozvoljava učenicima da sami formulišu pitanja i da izražavaju nedoumice; dozvoljava da na isto pitanje odgovaraju na različite načine, iz različitih uglova; podstiče izgradnju znanja kroz traganje i istraživanje umesto da nudi gotove sadržaje; podstiče kreiranje novih medija i praktične aktivnosti; podstiče učenje kroz zajednički rad i međusobnu saradnju; glavni njegov cilj je da učenici nauče da uče.

coaching magazin

Uloga učenika u matematičkom koučingu ( ono čemu ih nastavnici uče, jer učenik mora najpre da nauči ulogu učenika):

učenici postavljaju više pitanja nego nastavnik; ne ustručajavaju se da sami daju odgovore; postavljaju pitanja, ali ne traže gotov odgovor od nastavnika, već kroz pitanja usmeravaju potragu za rešenjem; jedni drugima odgovaraju na postavljena pitanja; sami organizuju i regulišu aktivnosti u svojoj grupi; ako ne uspeju na jedan način, pokušavaju na drugi; zajednički traže izlaz iz teškoće; više ih zanima procena da li su dobro uradili, nego koju su  ocenu dobili;  pomažu jedni drugima.

coaching magazin
Mirjana Kokerić

Uvođenje matematičkog koučinga u učionicu:

u process učenja učenik može i treba da unese znanja koja već ima, jer se učenje novog zasniva na onom što se već zna, i bez toga nije ni moguće.  Svoja znanja učenik mora sam da izgradi. Na putu izgradnje znanja nastavnik je taj koji upravlja, usmerava, predlaže, ali i daje učeniku mesta i vremena da eksperimentiše, isprobava i pokušava, čak i ako pokušaji ne daju uvek dobre i očekivane rezultate. Učenje traži da učenik u potpunosti učestvuje. Kada se stvari tako postave, učenik vremenom počne sam da postavlja svoje ciljeve, što je prvi korak ka tome da počne da preuzima potpunu odgovornost za svoje učenje. Nastavnici takvih učenika podstiču i ohrabruju samostalnost. U učionici je neophodno negovati saradnju. Ne treba očekivati mir i tišinu, niti haos. Kroz saradnički rad na času, učenik ne ostaje zatvoren u sebe, već uči od drugih. Dok rade zajedno ili razgovaraju o tome, učenici imaju priliku da jedni od drugih “pokupe” ono što im nedostaje. Glavna aktivnost u učionici je rešavanje problema. Učenici istražuju, ispituju, postavljaju pitanja, koriste različite izvore u potrazi za odgovorima i rešenjima. U tom procesu, oni izvode zaključke, tragaju za objašnjenjima, pretresaju ranije zaključke i objašnjenja, a to ih vodi ka novim pitanjima i novom istraživanju. Tako postepeno uče šta je netačno, nedovoljno i neodgovarajuće.

Koristi od ovog pristupa su brojne i značajne. Jedna od glavnih je da se na ovaj način uči više i bez otpora, već sa uživanjem. Ovakvo učenje se ne završava pukim memorisanjem, već razumevanjem i umenjem. Pri tom, ono što je na ovakav način naučeno može da se primenjuje i u drugim situacijama i uslovima, a ne samo u školskim. To je učenje za život prvenstveno, a ne prvenstveno za ocenu.

Koučing u matematici osposobljava učenike da procene  u kojoj tački se trenutno nalaze, u vezi sa znanjem iz određene oblasti, i da procene u koju tačku, sa kojom određenom količinom znanja, žele da stignu. Nastavnik pomaže učenicima da dođu od tačke A do tačke B, tako što ih najpre uči postavljanju ciljeva, a onda i tehnikama učenja, kreiranju podsticajne sredine za učenje, u školi i kod kuće, zatim im približava matematička znanja na različite načine, prikladne njihovim interesovanjima, talentima i sposobnostima. Svaki učenik se, koristeći talente koje već poseduje, vezuje za matematiku kao nauku, tako da ona prestaje da bude “bauk”.

text pripremila: Mirjana Kokerić   – Autor programa “Matematički koučing”

Više informacija na blogu: “Matematički koučing”

photo: Pixabay

 

Podeli sa ostalima...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page
Lidija Grujić

Lidija Grujić

Lidija Grujić, autor Holistic Life & Business Coaching-a „ Ja ne radim posao, ja živim svoj posao“. Ova izjava svakako da govori mnogo o meni i mom životnom pozivu. Uživam u životu, odabranom društvu i neprestanom izvoru znanja kojeg nikada nisam sita. Podržavam život i ono što život čini.Potreba za holističkim prisustvom je kap koja je neophodna kako bi bolje razumeli potrebu svakog bića i duše. Autor sam Holistic Life & Business Coachinga. Ako imate potrebu da život učinite odličnim, upustite se u avanturu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *